Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 2 - Innocent Sin
Valkyrie Profile: Lenneth
Valkyrie Profile: Lenneth
Monster Hunter Portable 3rd
Monster Hunter Portable 3rd
Katawa Shoujo
Katawa Shoujo
Zero Escape: Virtue's Last Reward
Zero Escape: Virtue's Last Reward