Users who own this game also own:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
Super Mario 64
Super Mario 64
Paper Mario
Paper Mario
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Mega Man X
Mega Man X
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess