Game Box Shots

Boboboubo Boubobo: 9 Kiwame Senshi Gyagu Yuugou (JP)
JP 03/25/04
Boboboubo Boubobo: 9 Kiwame Senshi Gyagu Yuugou (Hudson the Best) (JP)
JP 02/10/05

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.