Users who own this game also own:

Spyro 2: Season of Flame
Spyro 2: Season of Flame
Spyro: Season of Ice
Spyro: Season of Ice
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version

Users who love this game also love:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Spyro: Year of the Dragon
Spyro: Year of the Dragon
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga