Users who own this game also own:

Spyro 2: Season of Flame
Spyro 2: Season of Flame
Spyro: Season of Ice
Spyro: Season of Ice
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Spyro: Year of the Dragon
Spyro: Year of the Dragon
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!

Users who love this game also love:

Spyro the Dragon
Spyro the Dragon
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage
Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage