Users who own this game also own:

CT Special Forces 2: Back in the Trenches
CT Special Forces 2: Back in the Trenches
Golden Sun
Golden Sun
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon

Users who love this game also love:

Mega Man Zero
Mega Man Zero
Mega Man Zero 2
Mega Man Zero 2
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium