Users who own this game also own:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Pokemon Snap
Pokemon Snap