Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Famicom Mini: Balloon Fight
Famicom Mini: Balloon Fight
Fire Emblem
Fire Emblem
Golden Sun
Golden Sun
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance

Users who love this game also love:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures
bit Generations: Dotstream
bit Generations: Dotstream
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga