Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Game Boy Advance Video: Cartoon Network Collection - Volume 1
Game Boy Advance Video: Cartoon Network Collection - Volume 1

Users who love this game also love:

Mother 3
Mother 3
Far Cry 2
Far Cry 2
Masterchess
Masterchess
Tekken 4
Tekken 4
Tetris
Tetris