Game Box Shots

Famicom Mini: Pac-Man (JP)
JP 02/14/04
Classic NES Series: Pac-Man (US)
US 06/02/04
Classic NES Series: Pac-Man (EU)
EU 07/09/04

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.