Users who own this game also own:

Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version

Users who love this game also love:

The World Ends with You
The World Ends with You
Ninjatown
Ninjatown
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies