Users who own this game also own:

Aero the Acro-bat
Aero the Acro-bat
Banjo-Pilot
Banjo-Pilot
Bomberman Max 2: Blue Advance
Bomberman Max 2: Blue Advance
Bubble Bobble: Old & New
Bubble Bobble: Old & New
Egg Mania
Egg Mania