Users who own this game also own:

Mario Party 2
Mario Party 2
Rugrats in Paris: The Movie
Rugrats in Paris: The Movie
Mario Party 3
Mario Party 3
Phantasy Star Collection
Phantasy Star Collection
GoldenEye 007
GoldenEye 007

Users who love this game also love:

Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario 64
Super Mario 64
F-Zero X
F-Zero X
DreamWorks Madagascar
DreamWorks Madagascar