Users who own this game also own:

Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga