Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Pac-Man Collection
Pac-Man Collection
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Golden Sun
Golden Sun

Users who love this game also love:

Shrek: Hassle at the Castle
Shrek: Hassle at the Castle
Disney's Donald Duck Advance
Disney's Donald Duck Advance
Micro Machines
Micro Machines
Classic NES Series: Super Mario Bros.
Classic NES Series: Super Mario Bros.
Classic NES Series: The Legend of Zelda
Classic NES Series: The Legend of Zelda