Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Wario Land 4
Wario Land 4

Users who love this game also love:

Mario Party
Mario Party
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Mystical Ninja starring Goemon
Mystical Ninja starring Goemon
Mario Party 5
Mario Party 5