Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Golden Sun
Golden Sun
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

WWE 2K16
WWE 2K16
Hot Potato!
Hot Potato!
Catwoman
Catwoman
Disney's Donald Duck Advance
Disney's Donald Duck Advance
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit