Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Donkey Kong Country 2
Donkey Kong Country 2
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

Luminous Arc
Luminous Arc
Pandora's Tower
Pandora's Tower
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Atomic Betty
Atomic Betty
Resident Evil 4: Wii Edition
Resident Evil 4: Wii Edition