Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Donkey Kong Country 2
Donkey Kong Country 2
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Resident Evil 4: Wii Edition
Resident Evil 4: Wii Edition
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
BADLAND: Game of the Year Edition
BADLAND: Game of the Year Edition
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap