Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario World
Super Mario World
Kirby: Nightmare in Dream Land
Kirby: Nightmare in Dream Land
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.