Users who own this game also own:

Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Mario Tennis: Power Tour
Mario Tennis: Power Tour

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Beetle Adventure Racing
Beetle Adventure Racing
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing
Vigilante 8
Vigilante 8