Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Pac-Man Collection
Pac-Man Collection
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance