Credits

Character DesignYoshitaka Amano
Character IllustrationGen Kobayashi
CoordinatorKiyomi Tanikawa
DirectorHiroyuki Miura
Executive ProducerShinji Hashimoto
Graphic DesignerMieko Hoshino
Music ComposerNobuo Uematsu
ProducerHiroyuki Miura
ProgrammerAkihiko Matsui
ProgrammerTetsuya Takahashi
SupervisorTakashi Tokita