Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Kirby: Nightmare in Dream Land
Kirby: Nightmare in Dream Land
Super Mario Land
Super Mario Land
Sonic Advance 3
Sonic Advance 3
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.