Users who own this game also own:

Teen Titans 2
Teen Titans 2
Kirby: Nightmare in Dream Land
Kirby: Nightmare in Dream Land
Pac-Man World
Pac-Man World
Crash Nitro Kart
Crash Nitro Kart
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3

Users who love this game also love:

Crash Team Racing
Crash Team Racing
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Pokemon White Version 2
Pokemon White Version 2
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Jak X: Combat Racing
Jak X: Combat Racing