Users who own this game also own:

Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2