Users who own this game also own:

Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance

Users who love this game also love:

Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto 2
Devil May Cry
Devil May Cry
Marvel vs. Capcom 2
Marvel vs. Capcom 2
Mega Man 6
Mega Man 6
Shinobi III: Return of the Ninja Master
Shinobi III: Return of the Ninja Master