Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance

Users who love this game also love:

Onimusha: Warlords
Onimusha: Warlords
Fable
Fable
Streets of Rage II
Streets of Rage II
Bonanza Bros.
Bonanza Bros.
Castlevania: Lament of Innocence
Castlevania: Lament of Innocence