Users who own this game also own:

Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version

Users who love this game also love:

Mega Man X4
Mega Man X4
Spider-Man 2: Enter: Electro
Spider-Man 2: Enter: Electro
Ecco the Dolphin
Ecco the Dolphin
X-Men: Children of the Atom
X-Men: Children of the Atom
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog