Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario Land
Super Mario Land
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror

Users who love this game also love:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask