Users who own this game also own:

Spyro Orange: The Cortex Conspiracy
Spyro Orange: The Cortex Conspiracy
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
Superman Returns: Fortress of Solitude
Superman Returns: Fortress of Solitude

Users who love this game also love:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness