Users who own this game also own:

Spyro Orange: The Cortex Conspiracy
Spyro Orange: The Cortex Conspiracy
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
Superman Returns: Fortress of Solitude
Superman Returns: Fortress of Solitude

Users who love this game also love:

Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Colosseum
Pokemon Colosseum
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword