Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

The Oregon Trail
The Oregon Trail
Omega Race
Omega Race
Higemaru Makaijima: Nanatsu no Shima Daibouken
Higemaru Makaijima: Nanatsu no Shima Daibouken
Tintin: Prisoners of the Sun
Tintin: Prisoners of the Sun
Galaga: Demons of Death
Galaga: Demons of Death