Users who own this game also own:

Polarium Advance
Polarium Advance
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Kirby 64: The Crystal Shards
Kirby 64: The Crystal Shards
Polly Pocket! Super Splash Island
Polly Pocket! Super Splash Island
Mario Kart 64
Mario Kart 64