Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Marvel Super Heroes in War of the Gems
Marvel Super Heroes in War of the Gems
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Mega Man Zero 4
Mega Man Zero 4
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra
Spider-Man: Shattered Dimensions
Spider-Man: Shattered Dimensions