Users who own this game also own:

Desert Strike: Return to the Gulf
Desert Strike: Return to the Gulf
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario Tennis
Mario Tennis
Ishido: The Way of Stones
Ishido: The Way of Stones
Mario Tennis
Mario Tennis

Users who love this game also love:

Champion Tennis
Champion Tennis
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D Haneda with JAL
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D Haneda with JAL
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru
Tsuri Sensei 2
Tsuri Sensei 2
Fleet Commander
Fleet Commander