Users who own this game also own:

Indiana Jones and the Last Crusade
Indiana Jones and the Last Crusade
Mega Man 3
Mega Man 3
Mario Golf
Mario Golf
Get Mushi Club: Minna no Konchuu Daizukan
Get Mushi Club: Minna no Konchuu Daizukan
Seipoi Densetsu
Seipoi Densetsu

Users who love this game also love:

Wild Snake
Wild Snake
Akogare Girls Collection: Pika Pika Nurse Monogatari
Akogare Girls Collection: Pika Pika Nurse Monogatari
Al Unser Jr.'s Turbo Racing
Al Unser Jr.'s Turbo Racing
Beast Saga: Saikyou Gekiotsu Coliseum
Beast Saga: Saikyou Gekiotsu Coliseum
Aero Porter
Aero Porter