Users who own this game also own:

Taiyou no Yuusha Fighbird
Taiyou no Yuusha Fighbird
Tenchi o Kurau II: Shokatsu Koumei Den
Tenchi o Kurau II: Shokatsu Koumei Den
Yamakawa Ichimonittou Nihonshi B Yougo Mondaishuu
Yamakawa Ichimonittou Nihonshi B Yougo Mondaishuu
Tokoro-san no Mamoru mo Semeru mo
Tokoro-san no Mamoru mo Semeru mo
Ultraman Club 2: Kaette Kita Ultraman Club
Ultraman Club 2: Kaette Kita Ultraman Club