Users who own this game also own:

Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Mega Man 3
Mega Man 3
Tetris
Tetris
Mega Man 4
Mega Man 4

Users who love this game also love:

Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 3
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 3
Date Kimiko no Virtual Tennis
Date Kimiko no Virtual Tennis
Secret of Evermore
Secret of Evermore
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World