Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Ikaruga
Ikaruga
Paper Mario
Paper Mario
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Eikou no St Andrews
Eikou no St Andrews