Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Tetris
Tetris

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario 64
Super Mario 64
Disney Adventures in the Magic Kingdom
Disney Adventures in the Magic Kingdom
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Dr. Luigi
Dr. Luigi