Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Gargoyle's Quest
Gargoyle's Quest
Wario Land II
Wario Land II

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Doom 64
Doom 64
Pokemon X
Pokemon X
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Super Mario 64
Super Mario 64