Users who own this game also own:

Medabots: Metabee
Medabots: Metabee
Drill Dozer
Drill Dozer
Pop'n Music GB
Pop'n Music GB
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru

Users who love this game also love:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Game & Watch Gallery
Game & Watch Gallery
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Dr. Mario
Dr. Mario
Game & Watch Gallery 4
Game & Watch Gallery 4