Users who own this game also own:

Othello Millennium
Othello Millennium
Daruma Dojo
Daruma Dojo
Zen-Nippon Shounen Soccer Taikai: Mezase Nippon Ichi!
Zen-Nippon Shounen Soccer Taikai: Mezase Nippon Ichi!
Kikuni Masahiko no Jantoushi Dora Ou 2
Kikuni Masahiko no Jantoushi Dora Ou 2
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition

Users who love this game also love:

Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Transformers: Rise of the Dark Spark
Transformers: Rise of the Dark Spark
Donkey Kong
Donkey Kong
Ace Mathician
Ace Mathician
River Raid
River Raid