Users who own this game also own:

Dark Star
Dark Star
Ferret Monogatari: Watashi no Okini Iri
Ferret Monogatari: Watashi no Okini Iri
Vegas Slots
Vegas Slots
Ninku Dai-2-Tama: Ninku Sensouhen
Ninku Dai-2-Tama: Ninku Sensouhen
Konami GB Collection Vol. 2
Konami GB Collection Vol. 2