Users who own this game also own:

Tetris DX
Tetris DX
Wario Land 3
Wario Land 3
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball
Tom and Jerry
Tom and Jerry
Rugrats: Time Travellers
Rugrats: Time Travellers

Users who love this game also love:

Monster Truck
Monster Truck
F-1 World Grand Prix
F-1 World Grand Prix
Monaco Grand Prix
Monaco Grand Prix
Resident Evil 2
Resident Evil 2
Stranger of Sword City
Stranger of Sword City