Users who own this game also own:

Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario World
Super Mario World
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Streets of Rage II
Streets of Rage II

Users who love this game also love:

Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Ayrton Senna's Super Monaco GP II