Game Box Shots

Xin Qi Gai Wang Zi (AS)
AS 1996
Beggar Prince (US)
US 05/22/06
Beggar Prince (EU)
EU 05/22/06

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.