Users who own this game also own:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Half-Life 2
Half-Life 2
Metroid Prime
Metroid Prime
Trauma Center: Under the Knife
Trauma Center: Under the Knife

Users who love this game also love:

Heavy Rain
Heavy Rain
SimCity 4
SimCity 4
Radiant Historia
Radiant Historia
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei