Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Mario Kart DS
Mario Kart DS