Users who own this game also own:

Atomic Ball
Atomic Ball
Galaxy On Fire 2 HD
Galaxy On Fire 2 HD
B-Squadron : Battle for Earth
B-Squadron : Battle for Earth
Half-Life 2: Episode One
Half-Life 2: Episode One
Burnout Paradise
Burnout Paradise

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III
Wario Land 4
Wario Land 4
Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge
Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge