Description

??MD? KISA B?R SÜRE ?Ç?N ÜCRETS?ZHaf?za Oyunu, iPhone ve iPod için 4, iPad için 5 farkl? oyun seçene?iyle Apple Store'da!?ster tek ba??na oyna, ister arkada??nla kap?? (1 veya 2 oyuncu seçene?i), istersen de Game Center'da skorunu di?er kullan?c?larla payla?/yar??t?r.De?i?ik ?ekil kategorileri ile haf?zan? test et ve geli?tir. - Hayvanlar- ?ekiller- Braille Alfabesi- Yüzler- ?skambil Ka??tlar?- Kar???kDilerseniz bütün kategorilerden kar???k olarak ?ekillerin bulundu?u 'Kar???k' seçene?i seçerek de oynayabilirsiniz.De?i?ik büyüklükteki oyun tablosu seçenekleri ile oyunun zorluk derecesini artt?rabilirsiniz. - 4x6- 8x6- 9x6- 10x6- 10x7- 11x6- 11x8- 12x7- 12x8

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Hafiza Oyunu, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.