Description

DBE-Davran?? Bilimleri Enstitüsü’nün uzman kadrosu taraf?ndan haz?rlanm?? olan Oyun Kutusu serisi 5-10 ya? aral???ndaki çocuklar?n ve 11 ya? üstü gençlerin, zihinsel becerilerini geli?tirici nitelikta??maktad?r.Dikkat, dil becerisi, s?ralama ve matematik becerisi, haf?za, gibi yetilerin geli?mesi üzerine haz?rlanm??bu oyun serilerinin her biri kendi içinde dört farkl? zorluk derecesine ayr?lm??t?r.Oyun kutusu serisinin bu ilk paketinde ‘SEK SEK’, ‘KEL?ME AVI’ ve ‘HARFL? BULMACA’ oyunlar? yeralmaktad?r.?yi E?lenceler…

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in DBE Oyun Kutusu I, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.