Description

Gra polegaj?ca na odgadywaniu s?ów. S?owo klucz jest ukryte pod kreskami, których liczba oznacza ilo?? liter. Je?li w 9 próbach nie odgadniesz has?a zostajesz POWIESZONY! Wszystkie s?owa s? po polsku! Wisielec to:- tysi?ce s?ów pogrupowane w 30-stu kategoriach, co u?atwia zgadywanie- ogromna baza hase?- mo?liwo?? podpowiedzi w zamian za strat? jednej szansy- naliczanie punktów- specjalna klawiatura zawieraj?ca polskie znaki- dodatkowe bonusy za odgadni?cie has?a bez rozpocz?cia wieszaniaZadaniem gracza jest odgadn?? has?o zgaduj?c poszczególne litery. Litery s? wybierane dotykowo za pomoc? ekranu. Je?li litera zostanie prawid?owo odgadni?ta, pojawia si? ona zamiast kreski w odpowiednim miejscu. Je?li nie – zostaje postawiony pierwszy element szubienicy. Je?li kolejne literki nie b?d? odgadywane poprawnie to powstaje szubienica i wisz?cy na niej ludzik – co ko?czy gr?. Liczba nieprawid?owych odgadni?? wynosi 9, gdzie 9-te ko?czy gr?. Po przegraniu gracz mo?e zagra? dalej klikaj?c przycisk Nowa Gra lub zako?czy? gr?. Punkty s? liczone za ka?d? gr? w zale?no?ci od szybko?ci odgadni?cia.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Wisielec, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.