Description

This is your chance to go head-to-head against the best of the Rugby world. Your challenge is to knock-out your opponent in the quickest time. Use your skill, precision and speed to out manoeuvre your opponent and push them into the gunge. Good luck!You can play single player RYC and take on the Six Nations, or you can play multi-player RYC and challenge your opponent in a real time, head-to-head match.RYC is a Stwnsh game. The Stwnsh service is broadcast by Welsh-language television channel S4C every weekday, from 4:00pm to 6:00pm and Saturdays from 9:00am to 11:00am.--Dyma dy gyfle di i guro’r gwledydd eraill a dod yn bencampwr RYC!Mae sawl ffordd i chwarae’r gem - gelli di chwarae ar wefan Stwnsh neu lawrlwytho’r gem i dy ddyfais symudol.Defnyddia dy sgiliau i daro’r gelyn a’i wthio i’r Stwnsh yn yr amser cyflymaf. Clicia ar dy gymeriad i anelu, a newid cryfder y dafliad, ond bydda’n gyflym! - dim ond 10 eiliad sydd gyda ti i chwarae pob ergyd.Mae gan pob gwlad daflegryn arbennig sy’n rhoi hwb ychwanegol i’r ergyd. Clicia yn y blwch i ail-lenwi, a dal dal dy fys i newid math y taflegryn.Edrycha am daflegrau arbennig a defnyddio’r waliau i dy amddiffyn.Heria ffrind sydd ar yr un rhwydwaith a ti, bydd angen i dy wrthwynebydd roi’r rhif yn blwch i dderbyn yr her. A’i ti fydd ar frig y sgorfwrdd a dod yn bencampwr RYC 2012! Un o gemau Stwnsh yw RYC. Mae Stwnsh yn cael ei ddarlledu ar S4C rhwng 4.00 a 6.00 bob dydd o’r wythnos a rhwng 9.00 a 11.00 bob bore Sadwrn.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in RYC, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.