Users who own this game also own:

Sword of Mana
Sword of Mana
Secret of Mana
Secret of Mana
Super Metroid
Super Metroid
Zenonia
Zenonia
Wild Arms
Wild Arms

Users who love this game also love:

Dungeon Hunter
Dungeon Hunter
Dungeon Hunter 2
Dungeon Hunter 2