Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition
The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Super Mario Land
Super Mario Land

Users who love this game also love:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Castlevania Legends
Castlevania Legends
Rhythm Racer 2
Rhythm Racer 2
Missing Bro
Missing Bro
Gailardia
Gailardia